top of page

הקולנוע הישראלי
לא ישמש כלי להכשרת הכיבוש

בחודש יולי, במסגרת "פסטיבל הקולנוע בשומרון", נשמעה קריאה להביא את טקס פרסי אופיר לשטחים הכבושים בגדה המערבית. בפסטיבל תמכו ונכחו שר התרבות חילי טרופר, ראשי מועצת הקולנוע, ראשי קרן רבינוביץ' לקולנוע, המפיץ משה אדרי ואיגוד התסריטאים.

אך מאחורי פסטיבל זה, כמו גם מאחורי הקמת "קרן קולנוע שומרון", לא עומדת אהבת התרבות אלא פוליטיקה, שמטרתה למחוק את הקו הירוק ואת ההבחנה בין משטר צבאי לאזרחי. לא מפתיע לפיכך, שבראש הקרן הפוליטית הזאת עומדים אסתר אלוש, דוברת המועצה האזורית שומרון, ויוסי דגן, יו"ר המועצה האזורית שומרון. הקרן והפסטיבל מזמינים יוצרים ישראלים לקחת חלק פעיל בהלבנת הכיבוש תמורת תמיכה כספית ופרסים.

להקמת קרן שומרון נלוו הצהרות בדבר גיוון היצירה הישראלית ומתן ביטוי לקולות מודרים. זוהי מטרה ראויה, אולם אין שום משמעות לדיבורים על רבגוניות, כשבפועל הם מכסים על אלימות שיטתית ופגיעה חמורה בזכויות אדם. קרן שומרון איננה קרן פלורליסטית - היא חלק ממנגנון האפרטהייד.

ליוצרי קולנוע יש אחריות על דמותה של החברה שבה הם חיים. במציאות מתמשכת של כיבוש ותהליך זוחל של סיפוח, עלינו למתוח קו אדום. 

אנו, החתומים והחתומות מטה, מצהירים בזאת כי לא נשתף פעולה עם קרן שומרון - לא בהווה ולא בעתיד. לא בחממות, לא בלקטורה ולא בעשייה קולנועית. לא נסכים לקיום טקס פרסי אופיר באזור הנתון למשטר צבאי. 

אנו קוראים לאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, לחבריה ולראשיה, לא להפוך את הקולנוע הישראלי לכלי נוסף לדיכוי של העם הפלסטיני.

רשימת החותמים.ות [לפי סדר ה א'-ב']

מן העיתונות

צרו קשר

תודה שפניתם אלינו!

bottom of page